Agenda

Lezing ‘vogels in de stad’

De Arnhemse natuurfotograaf en vrijwilliger van de Vogelbescherming Koos Dansen geeft lezingen over de natuur. Op dinsdagavond 1 maart laat hij zien hoe verrassend en bijzonder de natuur dicht bij je huis kan zijn. Kom genieten van de natuur en van de vogels! Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar in De Lommerd.

Meer dan 17.000 mensen hebben tijdens de Nationale Vogeltelling 2022 tuinvogels geteld. Per postcode is te zien welke soorten zich in de tuinen en op de balkons lieten zien. Het is nauwelijks toeval wat er komt, er moet iets te halen zijn; eten, drinken, rust en beschutting. Door voer en water aan te bieden en door in de tuinen de omgeving te zorgen voor aanlokkelijk groen in de vorm van liefst besdragende struiken en bomen.

In de Spijkerbuurt wordt de vogeltoptien gevormd door huismus, koolmees, Turkse tortel, kauw, pimpelmees, merel, vink, ekster, houtduif en roodborst. Dit zijn soorten die zich in de meeste Arnhemse wijken wel laten zien. Maar hoe meer je in wat ruimer opgezette wijken met wat ouder openbaar groen komt, zoals Arnhem – De Laar waar Koos woont, hoe meer we ook soorten als gaai, grote bonte specht, heggenmus en boomkruiper zien verschijnen. Verder richting oudere Veluwse bossen kunnen daar ook bijvoorbeeld boomklevers, staartmezen en misschien zelfs appelvinken bij komen.

In de stad is sterk medebepalend waar en hoe je wijk gesitueerd is en zeker ook in hoeverre de particuliere en openbare  tuinen, gevels en boomspiegels groen of juist vooral bestraat en betegeld zijn. Alle gevarieerde groen vormt een alle-kleine-beetjes-helpen-optelsom van kansen voor de vogels en insecten zoals dagvlinders; nestgelegenheid, beschutting, verkoeling en leefbaarheid voor plant, dier en mens.

Op 1 maart gaan we op zoek naar voorbeelden en aanlokkelijke, natuurlijke plekken bij huis, in het stadsgroen en het omringende groene buitengebied. Kom 1 maart genieten van onze natuur en vogels en laat je inspireren om ook zelf misschien nog een tegeltje te lichten en een struikje of boompje te planten of een nestkastje voor mezen op te hangen!

De lezing wordt georganiseerd door het BuurtGroenBedrijf. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van het Spijkerkwartier.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief